Kvinnlig Hälsa

Den utmanade miljö som det moderna samhället erbjuder stressar många människor och påverkar våra kroppar.  För kvinnor kan det bl.a. yttra sig i form av obalanser kopplade till nedan listade symptom m. fl.

 • menstruella obalanser

 • PMS

 • utebliven ägglossning

 • ofrivillig infertilitet

 • smärtor i underlivet

 • ömma/torra slemhinnor

 • obalanserade flytningar

 • nedsatt sexuell lust

 • teckan på förklimaterie

 • klimateriebesvär 

 • emotionella besvär som kan knytas till något av ovan nämnda

Akupunktur rekommenderas allt oftare av sjukvården som en behandlingsform och/eller ett komplement till västerländsk behandling. Det är mycket vanligt att akupunktur ges i samband med IVF behandling eller som ett alternativ till hormonbehandling i samband med menopaus.

Akupunktur i samband med ofrivillig barnlöshet

En person som söker behandling i samband med ofrivillig barnlöshet kan ha mer eller mindre starka obalanser enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Ju större obalans desto längre behandling krävs för att uppnå önskat resultat. Det är önskvärt att låta behandling få pågå under 3 menscykler för att ge akupunkturen den bästa förutsättningen. Ibland krävs även längre behandling. Det är min erfarenhet att det är bra att behandling ges varje vecka de första 10 veckorna och därefter kan man komma varannan vecka. Under dessa behandlingar talar vi även om näring, örtpreparat och livsstilsförändringar som kan gynna en fertilitet.

Trots rekommendationen om längre behandlingstid så har jag arbetat med flera klienter som uppnått graviditet efter bara några få behandlingar. Den korta behandlingstiden kan bero på att klienten inte vetat om möjligheten till behandling eller inte haft råd. All behandling som ges till kroppen gör skillnad!