Örtterapi

Örtterapi innebär att man med örter hjälper kroppen att balansera eventuella obalanser. Örtterapi kallas också för fytoterapi. Fytoterapi är mer korrekt (fyto=växt) eftersom man inom örtterapi använder sig dels av örter men även av bär, bark, buskar och svampar.

Läran om örter har en lång tradition över hela världen. Genom forskning har man kunnat bekräfta mycket som finns nedskrivet från den gamla traditionen. Forskningen har även visat på nya användningsområden för vissa örter.

 

När man behandlas med örtterapi tas först en noggrann anamnes  och varje person får en individuellt utvald ört , ibland kombineras flera preparat. Behandlingen kan även innefatta vitaminer, mineraler och aminosyror. 

Örtterapi är ett utmärkt komplement till både akupunktur och reiki men kan även användas som enskild behandling. I nuläge har bokas enskilda örtbehandlingar på onsdagar.