Reiki

Reiki är en mjuk och effektiv behandlingsmetod som används vid till exempel smärta och stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar.  Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller kropp och själ med livskraft och subtil energi, qi. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan och har tusenåriga rötter. Ordet reiki är en japansk term. Stavelsen rei betyder ande eller aura. Den andra stavelsen ki (japansk stavning för kinesiska qi) betyder energi eller kraft. Reiki är livskraft.

Reiki är en healing form som fungerar som handpåläggning samt på distans. Reiki förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse. Reiki kan ges och tas emot av alla. Forskning visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang.
 

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

 

Varmt välkomna att läsa mer på Sveriges Reikiförsbund


 http://www.reikiforbundet.se/vad-ar-reiki/introduktion