Embodiement Coachning

Jag är under utbildning till Sex, Kärlek och Relations coach enligt VITA metoden ( Vital and Integrated Tantric Approach) utvecklad av Layla Martin. VITA™ Metoden är en transformativ process för att läka och väcka den sensuella och sexuella kraften i var och en. Baserad på gamla traditioner som tantra och taoismen och samtidigt uppbackad av modern vetenskap används verktyg såsom andning, sensuell njutning, meditation, ljudande och rörelse för att läka kropp och själ på en djup nivå.

När vi ger kroppen tillåtelse att ses, kännas, beröras och att röra sig fritt, frigörs den inneboende förmågan att läka. Läkningen kan ske på mental, känslomässig, fysisk och energi nivå. Det kan handla om smärtor i vulva, minskad sexlust, känslor som hindrar oss från att ge oss hän i relationer eller i livet i stort och inte minst tron på sig själv!

 

Att väcka den sensuella energin i kroppen och leva med den dagligen frigör vitalitet och livsglädje!

Jag tar nu emot elev sessioner för 300 kr per session. Jag vänder mig för tillfället till kvinnor och personer med vulva.

Sessionerna kan utföras på svenska eller engelska, via Zoom eller fysiskt på min praktik.

Det kommer att komma mer information här. Välkommen att höra av dig om/när du har ytterligare frågor!