Rörelseterapi

Rörelseterapi innebär att man får hjälp med att hitta en funktionell hållning - ett sätt att använda kroppen - som gynnar dess funktioner.

Många människor bär sin kropp på ett mindre gynnsamt sätt. Detta kan bero på avsaknad av eller felaktig träning, arbetssituation eller effekten av sociala spelregler.


Genom att ge kroppen en bättre grundposition kan man:

  • få en friare andning

  • mindre problem i nacke/axlar

  • mindre trötthet i ryggen

  • bättre förutsättning för sund rörlighet i höfter, knän och fötter

  • känna att man blir gladare i humöret

Jag hjälper dig att hitta den posturala muskulaturen i kroppen och ger dig övningar som stärker dessa. Min kunskap inom rörelseterapi kommer från min långa erfarenhet som massageterapeut och har sedan vidareutvecklats genom min träning inom qigong och löpning.

En gynnsam hållning är även en förutsättning för att lyckas väl med de flesta idrotter.