top of page

Traditionell Kinesisk Medicin

Den gamla och välbeprövade kunskapen om Traditionell Kinesisk Medicin, TKM, bygger på att se människan i relation till allt i sin omgivning. När vår yttre och inre miljö är i balans mår vi bra både fysiskt och psykiskt och har god motståndskraft mot eventuella störningar såsom sjukdomar och stress.

Ibland hamnar vi i obalans och då kan akupunktur, healing, coaching och örtterapi hjälpa med att återställa balansen.

Traditionell kinesisk medicin, TCM, bygger på läran om 

  • Qi 

  • Yin och Yang

Qi beskrivs som en subtil energi, livskraft, som allting är uppbyggt av. Qi bygger upp all materia och fyller tomrummen in emellan. Qi kan upplevas fysiskt, tex i form av en sten, eller mer subtilt, tex i form av en känsla.

Yin och Yang beskriver olika kvalite'er hos qi.

Yin karakteriseras av mörker, fukt, vila och natt. Yang är det motsatta dvs ljus, torka, aktivitet och dag.
Därtill är alla kvalitéer alltid i relation till varandra. Inget är konstant. Vatten är yang i relation till is och yin i relation till vattenånga.

Yin och yang förändras hela tiden - som symbolen visar. När den ena parten nått sin fullhet övergår den till motparten. Vårt dygn symboliserar fint rörelsen av yin och yang genom att månen står som högst på himlen vid midnatt och solen står som högst vid middag, modernt lunchtid. Dygnet är i full yin vid midnatt och full yang vid middag och allt däremellan är ett tilltagande eller avtagande av natt resp dag.

Samma resonemang används för att beskriva allt runt omkring oss och så även människokroppen.

Qi flödar genom kroppen i kanaler, sk meridianer. Meridianerna omsluter och innesluter hela kroppen och inkluderar även mer subtila delar av oss som våra tankar och känslor. Om qi flödar i rätt mängd och i rätt riktning i alla meridianerna så mår vi bra fysiskt, psykiskt och har ett starkt immunförsvar.

Hur kommer det sig att qi flödet i kroppen inte rör sig optimal?

Qi flödet påverkas dels av de genetiska faktorerna, de förutsättningar vi födds med. Vidare påverkas vi av vad vi äter, hur vi rör oss, hur vi klär oss, hur vi mår i våra nära relationer, hur väl vi trivs med vår allmänna livssituation, hur vi balanserar arbete - vila, klimatet vi lever i etc.

Alla meridianerna påverkar även varandra så om qi flödet störs i en meridian kommer det att påverka flera andra meridianer. På så sätt förklarar man hur fysiska åkommor kan uppstå av både fysisk och emotionell obalans. En kan t.ex. få huvudvärk av spända muskler men även av upplevd stress - ett holistiskt sätt att se på hälsa.

I och med att varje kropp är unik; vi födds med unika förutsättningar och lever våra liv på vårt eget sätt, skiljer sig varje kropps balans/obalans. Därför behandlas sällan två personer på samma vis. Två personer med huvudvärk kräver oftast två olika typer av behandling, av akupunktur, kostråd eller livsstilsråd osv.

 

Behandling enligt TKM inkluderar alla sätt som man kan påverka qi såsom akupunkturbehandling, healing, qigong, örtmedicin, kost, massage och meditation.

TCM
bottom of page