top of page

Kvinnlig hälsa

Mitt arbete har med åren mer och mer fokuserats runt behandling av kvinnor och detta är något jag brinner för!

Kunskapen om kvinnor och vår hormonella hälsa har ökat senaste åren tack vare sociala medier m.m. men det finns fortfarande stor okunskap i samhället kring detta.

Traditionell Kinesisk Medicin (och modern vetenskap) menar att mensen är en bra måttstock för hela hälsan hos en kvinna. Förekommer det smärtor, humörsvängningar, migrän, alltför riklig blödning, alltför lite blödning, mellanblödningar eller liknande så är det en indikation på att kroppen inte är i balans.

 

En balanserad mens är okomplicerad!

På ett större plan ser jag hos många av mina klienter en obalans i hur vi relaterar till våra kroppar som kvinnor i det moderna samhället. Tempot är högt och krävande i form av utbildning, jobb, sociala krav, förväntningar på vår prestation och senare barn och familj. För mycket sådan aktivitet försämrar qi-cirkulation framför allt i bäckenområdet.

 

Bäckenområdet utgörs av livmoder, äggstockar, urinblåsa, nedre tarmpartiet och bäckenbottens muskulatur.

 

Energin som borde flöda här är kreativitet, lust, personlig kraft och trygghet.

 

Qi-cirkulationen i bäckenområdet påverkar våra hormoner och hela vår hälsa i allra högsta grad!

0balans i bäckenets qi-cirkulation kan leda till 

Hormonella obalanser, PMS, torra slemhinnor, återkommande urinvägsinfektioner, migrän i samband med mens, avsaknad av livslust och inspiration, ångest och överdrivna rädslor, ofrivillig barnlöshet, nattsvettningar, torra slemhinnor osv.

Jag har lång erfarenhet att behandla ovan obalanser och fler därtill!

Akupunktur i samband med ofrivillig barnlöshet

Akupunktur rekommenderas allt oftare av sjukvården som en behandlingsform och/eller ett komplement till västerländsk behandling. Det är mycket vanligt att akupunktur ges i samband med IVF behandling.

En person som söker behandling i samband med ofrivillig barnlöshet kan ha mer eller mindre starka obalanser enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Ju större obalans desto längre behandling krävs för att uppnå graviditet. Det är önskvärt att låta behandling få pågå under 3 menscykler för att ge akupunkturen den bästa förutsättningen. Ibland krävs även längre behandling. Det är min erfarenhet att det är bra att behandling ges varje vecka de första 10 veckorna och därefter kan man komma varannan vecka. Under dessa behandlingar talar vi även om näring, örtpreparat och livsstilsförändringar som kan gynna en fertilitet.

Trots rekommendationen om längre behandlingstid så har jag arbetat med flera klienter som uppnått graviditet efter bara några få behandlingar.

All behandling som ges till kroppen gör skillnad!

Kvinnlig Hälsa
bottom of page